Gdzie kupować odzież myśliwską?

Gdzie kupować odzież myśliwską?

W dobie Internetu przez sieć dostaniemy niemalże wszystko: poczynając od najprostszych akcesoriów dla domu, na zakupie ubezpieczeń kończąc. Bardzo popularne stały się sklepy internetowe oferujące wyspecjalizowany asortyment, skierowany do konkretnej grupy odbiorców, na przykład myśliwych. Dostępność odzieży myśliwskiej za pośrednictwem Internetu ma swoje wady i zalety – jak każdy towar, sprzedawany przez Internet. Na pewno zaletą jest cena. Właściciel sklepu internetowego nie musi utrzymywać sprzedawców czy też płacić czynszu za lokal. W wielu przypadkach sklep internetowy może prowadzić jedna, dwie osoby. Ma to swoje odzwierciedlenie w niższej cenie. Często również można spotkać się z większą różnorodnością...

Kilka słów o zwierzynie chronionej prawnie

Kilka słów o zwierzynie chronionej prawnie

Oprócz czasowych pozwoleń na polowania na określone gatunki zwierząt, mamy także do czynienia z ochroną gatunkową. Jest ona jedną z form ochrony przyrody. Dzięki ustawie o zwierzętach chronionych, z mocy prawa mamy możliwość utrzymywania odpowiedniego stanu liczebnego zwierząt dziko żyjących, ich siedlisk, tym samym dbając o różnorodność genetyczną. W Polsce ochroną objętych jest około 400 gatunków. Niektóre z nich są również wpisane do takich rejestrów jak Polska Czerwona Księga Zwierząt. Wszystko to ma na celu zapewnienie im przetrwania i możliwości dalszej prokreacji. Zakazy ustawowe nie odnoszą się tylko do zabijania takich zwierząt, ale również do niszczenia ich lęgowisk czy też preparowania martwych (nawet...