Ślubowanie myśliwego

Ślubowanie myśliwego

Ślubowanie otwiera obrzęd, z którym spotyka się każdy młody myśliwy przyjęty do Polskiego Związku Łowieckiego. Kiedy staż w kole łowieckim i administracyjne kłopoty ma już za sobą, a w skład ich wchodzą (egzamin, dokumenty wymagane prawem i regulaminem, zaświadczenia i zezwolenia uzyskane, wpisowe), może wówczas złożyć uroczyste ślubowanie i rozpocząć życie myśliwskie. Obrzęd ślubowania wprowadza młodego myśliwego w klimat tradycji i obyczaju łowieckiego. Ślubowanie przeprowadza się w zasadzie w łowisku w czasie zbiórki myśliwych przed pierwszym zbiorowym polowaniem, w którym bierze udział młody myśliwy. Ślubowanie może również odbyć się podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Łowieckiej lub innych uroczystości....

Hodowla i ocena liczebności zwierzyny w łowisku

Hodowla i ocena liczebności zwierzyny w łowisku

Hodowla zwierzyny to prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, która może mieć na celu miedzy innymi utrzymanie istniejącej liczby osobników w stadzie, zwiększenie jej liczby, ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem czy też wpływanie na właściwy fizyczny rozwój osobniczy zwierzyny w łowisku. Zagadnienie to jest bardzo ważne w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wiąże się ono również z oceną liczebności zwierzyny w stadzie. Właśnie zliczenie sztuk zwierzyny pozwala na przykład na zakupienie odpowiedniej ilości paszy do dokarmiania zimą bądź też wpływa na podjęcie decyzji o odstrzale części osobników. Hodowla zwierzyny jest prowadzona według z góry ustalonego planu, a raczej rocznych planów łowieckich. Ważna tutaj jest...