Pies – przyjaciel myśliwego

Pies – przyjaciel myśliwego

Od zarania dziejów pies towarzyszył człowiekowi w polowaniach. Na początku w charakterze towarzysza, ale później stał się nieodzownym przyjacielem i pomocnikiem w czasie tropienia i wywabiania zwierzyny. Wyodrębnione dzisiaj przez licznych znawców rasy psów myśliwskich posiadają umiejętności przydatne przy wielu różnych rodzajach polowań. Wyuczone zdolności czworonogów,  są przydatne nie tylko w polowaniu z bronią palną, ale także są pomocne w wystawianiu zwierzyny w różnych warunkach: lesie, na otwartym terenie czy w gęstym buszu. Można pogrupować psy myśliwskie według różnych kryteriów. Najbardziej rozpowszechnionym jest podział psów myśliwskich ze względu na charakter wykonywanych obowiązków: Psy wszechstronnie...