Na rykowisku

Na rykowisku

Jelenie w okresie rykowiska porozumiewają się ze sobą za pomocą głosu, a także wydzielanych zapachów. Byk głosem daje upust emocjom w czasie rykowiska. Obwieszcza: • miłosną tęsknotę • poszukiwanie łań • panowanie nad chmarą • wyzywa rywala do walki • głosi swój triumf. Byk ryczy także z bólu, kiedy jest boleśnie ranny, a nie łatwo mu nim zostać przy toczeniu tak bezpardonowych walk o swój miłosny harem. Głos łani w okresie rui nazywa się „ględzeniem”, brzmi jak „b a a a” i jest daleko słyszalny. Wielką rolę w porozumiewaniu się jeleni w okresie rykowiska odgrywa zapach i jest on charakterystyczny dla gatunku jeleniowatych. Zapachy te wydzielają specjalne gruczoły umieszczone na tylnych badylach po zewnętrznej...

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga wpisu do rejestru polowań, zwanego dalej „rejestrem”. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, zwany organem rejestrowym. Przedsiębiorca wykonujący działalność jest obowiązany spełniać następujące warunki: • ustanowić obowiązkowe...

Zasady pozyskiwania zwierzyny łownej w Polsce

Zasady pozyskiwania zwierzyny łownej w Polsce

Łowiectwo, jako dziedzina życia społecznego, posiada swoje ustawy i normy, które regulują działalność myśliwych i kół łowieckich. Ujęte są one w prawie łowieckim wydanym w roku 1995. Wtedy jednak określono tylko najważniejsze zasady i normy. Następne nowelizacje cały czas pozwalają na regulowanie wielu spornych kwestii i zasad. Wszystkie zasady i akty są podyktowane dbaniem o środowisko naturalne i zwierzynę. Cały zbiór praw i zasad szeroko nawiązuje również do przestrzegania etyki łowieckiej. Ma to przede wszystkim związek z bogatą tradycją i obyczajami zapisanymi w historii myślistwa, które dla każdego członka PZŁ są bardzo ważne. Można wyróżnić szczegółową definicję łowiectwa zawartą w prawie łowieckim....

Obowiązkowy ubiór myśliwego

Obowiązkowy ubiór myśliwego

W myślistwie liczy się nie tylko wiedza dotycząca zwierzyny łownej czy też dobra znajomość prawa łowieckiego – aby odnosić sukcesy jako myśliwy, trzeba również zaopatrzyć się w szereg akcesoriów, które będą pomocne zarówno przed, jak i w trakcie polowania. Mowa tu oczywiście o odpowiedniej odzieży myśliwskiej, bez której polowanie (na przykład w okresie zimowym) może stać się bardzo uciążliwe, a często wręcz niemożliwe. Obowiązkowe elementy ubioru myśliwego Deszcz, wiatr, a czasem upalne słońce… pogoda nie rozpieszcza myśliwych na polowaniu. Znalezienie jednego, uniwersalnego ubrania na wszystkie pory roku jest praktycznie niemożliwe, dlatego też dysponowanie kompletem odzieży na każdą porę roku jest dla...

Akcesoria dla myśliwych – co i gdzie kupować?

Akcesoria dla myśliwych – co i gdzie kupować?

Niezbędnym wyposażeniem każdego myśliwego jest nie tylko głowa pełna fachowej wiedzy o sposobach polowania na zwierzynę, ale także takie akcesoria jak plecak, nóż czy pas na amunicję. Duży wybór tego typu ekwipunków na rynku sprawia, że ciężko się zdecydować na jeden, konkretny model. Jaki nóż dla myśliwego? Niezależnie od tego, na jaki rodzaj zwierzyny mamy zamiar polować, nóż myśliwski powinien znajdować się u pasa każdego uczestnika polowań. Stając przed wyborem, można by powiedzieć, tak prymitywnego produktu mamy do wyboru wiele różnych kształtów i konstrukcji noży. Do wyboru mamy modele składane, które często posiadają więcej niż jedno ostrze, albo też noże proste, ze specjalnymi bruzdami przeprowadzonymi...