Obszary Natura 2000 w Polsce

Obszary Natura 2000 w Polsce

Natura 2000 to projekt wewnątrzwspólnotowy, który z powodzeniem wdrażany jest przez wszystkie kraje UE, w tym również w Polsce. Głównym celem jest ochrona wymierających gatunków roślin i zwierząt. Również chroniona jest różnorodność biologiczna na terenie całej Europy. Natura 2000 to dwa główne typu obszarów: OSO, czyli obszar specjalnej ochrony ptaków SOO, czyli obszary ochrony siedlisk. Warto wspomnieć, że na takich obszarach możliwe jest prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej, łowieckiej czy też działalności gospodarczej, jeżeli nie wpływają one negatywnie na ten obszar. Dlatego też wszyscy amatorzy dzikiej przyrody – w tym również ornitolodzy – mogą spokojnie za pomocą swoich sprzętów optycznych podziwiać piękno...