W szeregach Państwowej Straży Łowieckiej

W szeregach Państwowej Straży Łowieckiej

Obowiązujące Prawo Łowieckie powołało do życia Państwową Straż Łowiecką, której głównymi zadaniami jest kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa łowieckiego W skład zadań takiej straży wchodzić mogą nie tylko obowiązki z zakresu kontrolowania i sprawdzania poprawności działalności podmiotów łowiectwa. Jednymi z obowiązków jest ochrona zwierzyny i prowadzenie ogólnopojętej gospodarki łowieckiej, zwalczanie kłusownictwa czy też sprawdzanie poprawności i legalności funkcjonowania skupów zwierzyny oraz jej obrót. Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej musi między innymi: posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym, musi ukończyć szkolenie, którego program jest narzucony przez ministra właściwego do spraw...