Kłusownictwo – poważny problem myśliwych

Kłusownictwo – poważny problem myśliwych

Niestety, z roku na rok rośnie liczba notowanych przypadków kłusownictwa w lasach. Jako, że bardzo trudno przyłapać kłusownika na gorącym uczynku, liczba ta według danych nieoficjalnych może być zacznie większa. Kłusownictwo to polowanie lub ściganie zwierząt niezgodnie z obowiązującym prawem, w czasie okresu ochronnego czy też w niedozwolony sposób. W lesie najczęstszym przejawem kłusownictwa jest zastawianie wnyków czy też sideł na zwierzęta. Ale to oczywiście nie wszystko: kłusownicy coraz częściej używają do odstrzału zwierząt niedozwolonej broni wojskowej, a nawet zakazanej broni pneumatycznej. Oprócz takich ekstremalnych przypadków standardem jest polowanie przez kłusowników na zwierzęta chronione. Również zbieranie...