Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

Uprawianie sportu jakim jest myślistwo, wymaga nie tylko znajomości prawa łowieckiego, ale także szczególnej ostrożności. Jest to jeden ze sportów, w którym używa się broni – dlatego też niezbędne są odpowiednie normy prawne regulujące obowiązki jej posiadacza. Odpowiednie przepisy o bezpieczeństwie na polowaniu są zawarte w ustawie z 2005 roku, a cały rozdział 3 dotyczy zachowania bezpieczeństwa. Chodzi tu przede wszystkim o prawa i obowiązki zapisane w Ustawie o Prawie Łowieckim (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn zm. 2). Na stronie Polskiego Związku Łowieckiego możemy znaleźć zasady bezpiecznego polowania. Jeśli jednak chcemy poszerzyć swoją wiedzę, wtedy warto zerknąć wprost do ustawy, i tam rozwiać wszelkie...