Kobiety polujące

Kobiety polujące

XXI wiek stoi pod znakiem wzrastającej liczby Pań, które z chęcią sięgają po broń i idą do lasu, oddając się swojej pasji – polowaniu. Badania pokazują, że przez ostatnie 15 lat łowiectwo odnotowało stały przyrost kobiet pasjonujących się polowaniami. Diany, bo tak nazywa się kobiety, które zapałały miłością do myślistwa (od bogini łowów- Diany), z radością oddają się polowaniom i cieszą się, mogą spędzać długie godziny wśród natury. Być może zaskakujące, ale kobiety w myślistwie przewijają się coraz częściej, nie bojąc się łamać stereotypów spokojnych gospodyń domowych, zajmujących się tylko dziećmi. Jest to drogi sport (można o tym przeczytać tutaj), który równocześnie daje niepowtarzalną radość,...

Przesądy łowieckie wciąż żywe?

Przesądy łowieckie wciąż żywe?

Polskie tradycje pełne są przeróżnych przesądów i wierzeń, przekazywanych z dziada pradziada. Nie jest od nich wolne również łowiectwo, gdzie wiele z nich przetrwało do dzisiaj. Oczywiście, dzisiaj w większości nie są już kultywowane, a raczej traktowane z przymrużeniem oka. Kiedyś, kiedy myśliwy samodzielnie odlewał kule, dodawał do nich różnorodnych ziół, aby odpędzić od nich złe uroki. Zaczarować broń mogła wiedźma czy też.. zawistny kolega myśliwy, który życzył źle swojemu kompanowi. Podczas wyjazdu na polowanie widok księdza lub kobiety z pustymi naczyniami do dzisiaj jest spotkaniem, jakie nie wzbudza uśmiechu zadowolenia na twarzy łowczego. Świadczy to bowiem o niepowodzeniu na łowach. Co innego młoda kobieta,...

Polowania zbiorowe

Polowania zbiorowe

Polowania zbiorowe to rodzaj polowań w grupie, najczęściej organizowanych przez koła łowieckie. Każde takie wydarzenie musi mieć swojego przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem przeprowadzenie polowania. Najczęściej osobą dowodzącą na takim polowaniu jest doświadczony myśliwy z wieloletnim stażem i z dobrą organizacją czasu. Odpowiednie zdolności organizacyjne, cierpliwość oraz znajomości przepisów z zakresu łowiectwa są tylko niektórymi z ważnych zagadnień podczas organizowania polowania zbiorowego. Trzeba pomyśleć między innymi o odpowiedniej ilości naganiaczy, zorganizowaniu transportu dla myśliwych, ciepłego posiłku i wiele innych. Osoba bez dobrego zmysłu organizacyjnego oraz...

Pies – przyjaciel myśliwego

Pies – przyjaciel myśliwego

Od zarania dziejów pies towarzyszył człowiekowi w polowaniach. Na początku w charakterze towarzysza, ale później stał się nieodzownym przyjacielem i pomocnikiem w czasie tropienia i wywabiania zwierzyny. Wyodrębnione dzisiaj przez licznych znawców rasy psów myśliwskich posiadają umiejętności przydatne przy wielu różnych rodzajach polowań. Wyuczone zdolności czworonogów,  są przydatne nie tylko w polowaniu z bronią palną, ale także są pomocne w wystawianiu zwierzyny w różnych warunkach: lesie, na otwartym terenie czy w gęstym buszu. Można pogrupować psy myśliwskie według różnych kryteriów. Najbardziej rozpowszechnionym jest podział psów myśliwskich ze względu na charakter wykonywanych obowiązków: Psy wszechstronnie...

Strzały sporne podczas polowania

Strzały sporne podczas polowania

Podczas polowania może zdarzyć się sytuacja, ze więcej niż dwóch myśliwych postrzeli jedną sztukę zwierzyny. W wyniku któregoś ze strzałów zwierzyna pada, ale często trudno jest dociec, którego. Tradycja i zwyczaje myśliwskie mówią, że taki spór pozostaje do rozwiązania pomiędzy tymi myśliwymi. Jeśli jednak konsensus jest niemożliwy do rozwiązania, pozostają dwie drogi jego uzyskania podzielone ze względu na rodzaj broni, z jakiej padły strzały: śrutowy kulowy Sporne strzały śrutowe Po spornym strzale śrutowym, zaistniały spór może rozstrzygnąć prowadzący polowanie. Obowiązują go trzy główne kryteria rozstrzygania tego sporu. Pierwsza mówi, że decyduje strzał myśliwego, który unieruchomił zwierzynę...

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga wpisu do rejestru polowań, zwanego dalej „rejestrem”. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, zwany organem rejestrowym. Przedsiębiorca wykonujący działalność jest obowiązany spełniać następujące warunki: • ustanowić obowiązkowe...