W szeregach Państwowej Straży Łowieckiej

Obowiązujące Prawo Łowieckie powołało do życia Państwową Straż Łowiecką, której głównymi zadaniami jest kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa łowieckiego W skład zadań takiej straży wchodzić mogą nie tylko obowiązki z zakresu kontrolowania i sprawdzania poprawności działalności podmiotów łowiectwa.

Jednymi z obowiązków jest ochrona zwierzyny i prowadzenie ogólnopojętej gospodarki łowieckiej, zwalczanie kłusownictwa czy też sprawdzanie poprawności i legalności funkcjonowania skupów zwierzyny oraz jej obrót.

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej musi między innymi:

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. nie być karanym,
  3. musi ukończyć szkolenie, którego program jest narzucony przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych.

Co może strażnik Państwowej Straży Łowieckiej?

W skład uprawnień i obowiązków strażnika wchodzi szeroko pojęta ochrona zwierzyny i mienia dzierżawców i zarządców.

Jednak można wymienić więcej, bardziej szczegółowych uprawnień strażników. Należą do nich między innymi:

  1. prawo do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa albo też wykroczenia,
  2. nakładanie i ściąganie grzywien w przypadku wykroczeń popełnianych na terenach leśnych w przypadku podejrzenia przestępstwa,
  3. strażnik PSŁ ma prawo zatrzymywać i kontrolować ładunek transportowy i bagaż, gdzie zaszło podejrzenie naruszenia prawa,
  4. ujmowania sprawców przestępstwa oraz odbierania przedmiotów służących do popełniania przestępstw,
  5. kontrolowanie osób prowadzących skup zwierzyny i sprawdzanie miejsca pochodzenia tusz zwierzęcych,
  6. noszenia broni palnej, myśliwskiej śrutowej, kajdanek i miotacza gazu obezwładniającego.

Działania strażnika PSŁ mają prowadzić do ochrony zwierzyny i mienia, a użycie przez niego broni jest dozwolone w przypadku, gdy środku przymusu bezpośredniego nie przyniosły skutku.

Opracowane na podstawie Vademecum myśliwskie  M. Czerwiński, J. Szczepocki, wyd. Bellona Warszawa 2009

Wyślij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>