Staż kandydacki w kole łowieckim

Jednym z elementów prawa łowieckiego, traktującym o członkostwie PZŁ jest spełnienie odpowiednich wymagań. Należą do nich nie tylko zdobycie uprawnienia do wykonywania polowań, złożenie deklaracji członkowskiej czy opłacenie wpisowego, ale także odbycie rocznego staży kandydackiego.

Staż taki można odbyć zarówno w kole łowieckim jak i środku hodowli zwierzyny. Najczęściej są one prowadzone przez PZŁ, PGL LP czy też instytucje naukowo-badawcze. Aby dostać się na staż w placówce należy złożyć wniosek o przyjęcie na staż w wybranej instytucji. Ważnym jest, że odbywanie stażu w danym kole nie jest równoznaczne z osiągnięciem członkostwa przez taką osobę, nawet po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Można wyróżnić parę obligatoryjnych obowiązków, jakie wiążą się z pełnieniem stażu. Podczas jego trwania, przyszły myśliwy musi poznać wszystkie urządzenia łowieckie, jak i również ich budowę i sposób konserwacji. Także ważnym jest branie udziału w zagospodarowaniu łowiska oraz w akcjach ochrony zwierzyny. Równocześnie, kandydat powinien mieć możliwość uczestniczenia w treningach strzeleckich czy też polowaniach i odłowach zwierzyny.

Każdemu stażyście zostaje przydzielony doświadczony opiekun. Dodatkowo, osoba będąca na stażu ma obowiązek prowadzenia dziennika, w którym są notowane wykonywane obowiązki. Wraz z opinią opiekuna jest to podstawą do późniejszego wystawienia oceny.

Wyślij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>