Obszary Natura 2000 w Polsce

Natura 2000 to projekt wewnątrzwspólnotowy, który z powodzeniem wdrażany jest przez wszystkie kraje UE, w tym również w Polsce. Głównym celem jest ochrona wymierających gatunków roślin i zwierząt. Również chroniona jest różnorodność biologiczna na terenie całej Europy.

Natura 2000 to dwa główne typu obszarów:

  • OSO, czyli obszar specjalnej ochrony ptaków
  • SOO, czyli obszary ochrony siedlisk.

Warto wspomnieć, że na takich obszarach możliwe jest prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej, łowieckiej czy też działalności gospodarczej, jeżeli nie wpływają one negatywnie na ten obszar. Dlatego też wszyscy amatorzy dzikiej przyrody – w tym również ornitolodzy – mogą spokojnie za pomocą swoich sprzętów optycznych podziwiać piękno otoczenia.

Aby wyznaczyć obszar Natura 2000, niezbędne jest spełnienie dokładnie sprecyzowanych kryteriów naukowych. W Polsce takie obszary zajmują 2,8 mln ha gruntów, nad którymi pieczę sprawują Lasy Państwowe.

Każda ochrona naturalnej przyrody jest ważna. Nawet na tak niesprzyjającym obszarze, jakim jest Europa Centralna – duża urbanizacja oraz niska lesistość nie sprzyja organizowaniu tego typu obszarów.